شرح خبر
شماره تلفن های جدید شرکت نرم افزار امگا
با توجه به جابجایی و انتقال محل و خط شرکت، مشتریان محترم برای تماس با شرکت می توانند از شماره های 86070912 و 86072918 و 86072577 استفاده نمایند.
1401/05/08 08:39*آرشیو*

   با توجه به جابجایی و انتقال محل و خط شرکت، مشتریان محترم برای تماس با شرکت می توانند از شماره های 86070912 و 86072918  و 86072577  استفاده نمایند.
بدهی  است مشتریان برای سرعت در پیگیری موارد همچنان می توانند از سیستم تیکتینگ استفاده نمایید
 
نظرات
نام :
ایمیل :
کشور
شهر :
متن :