شرح خبر
ارتباط با سامانه جامع گارانتی شرکت نرم افزار امگا
راه اندازی سامانه برخط دریافت داده های مانده گارانتی تلفن های همراه از سامانه همتا برای شرکت های گارانتی کننده تلفن همراه توسط شرکت امگا نرم افزار شفق
شرکت نرم افزار امگا برای بهتر سرویس دهی به مشتریان خود ، شرکت های گارانتی کننده تلفن های همراه، با همکاری انجمن تلفن همراه و تیم نرم افزار وزارت صمت، با پایگاه داده آن سازمان برای فعال شدن سریال های تلفن های همراه و اجرای تعهدات آن شرکت های گارانتی کننده ارتباط برخط ایجاد نموده تا آنها بتوانند زمان شروع ، ماه گارانتی و پایان گارانتی تلفن همراه را به صورت لحظه ای داشته باشند.
1401/02/14 23:45*آرشیو*

   با توجه به معضل بزرگ شرکت های گارانتی کننده برای شروع گارانتیتلفن های همراه در سامانه همتا و داشتن تعهد گارانتی ، و نبود اطلاعات کافی تلفن های همراه فروش رفته به عنوان رجیستر شده یا نشده توسط مشتریان ، و الزام به شروع گارانتی از زمان فعال سازی کد همتا توسط سازمان حمایت از مصرف کننده ، و رجیستر شدن تلفن همراه ماه ها پس از خرید ، و نبود اطلاعات کافی ، شرکت نرم افزار امگا را بر آن داشت با همکاری انجمن محترم تلفن همراه و ارتباط با واحد محترم واحد محترم مربوطه در وزارت سمت این امر به سرانجام برسد ، تا شرکت های گارانتی کننده محترم استفاده کننده از نرم افزار خدمات پس از فروش امگا بتوانند به صورت برخط یا غیر برخط به داده های تلفن های همراه (شروع و پایان گارانتی) خود دسترسی داشته باشند تا بتوانند به تعهدات واقعی خود در قبال مشتریان عمل نمایند.
شرکت نرم افزار امگا با بیش از 23 سال طراحی نرم افزار خدمات پس از فروش در ایران ، همیشه در حوزه های فرآیند های خدمات پس از فروش از اولین های این حوزه بوده است.
نظرات
نام :
ایمیل :
کشور
شهر :
متن :