نرم افزار مالی و حسابداری

محصولات شرکت

نرم افزار مالی و حسابداری

تمامی تلاش ها و برنامه ریزی ها و پیاده سازی فرایندهای سیستمی بصورت عمده در جهت کسب سود می باشد در واقع تمامی سیستم ها دپارتمان ها و بخش ها سازماندهی می گردند تا به این هدف دست یابند بنابراین جمع آوری اطلاعات مالي منسجم و به ‌هنگام را مي‌توان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي به حساب آورد. چرا که باز خورد این اطلاعات نماینگر مجموعه‌ي عمليات سازمان‌ها و موسسات ياد ‌شده در قالب مقادير مالي است و زمينه‌هاي لازم براي كنترل و برنامه‌ريزي‌هاي مديريت را مهيا مي‌ نماید.

تمامی تلاش ها و برنامه ریزی ها و پیاده سازی فرایندهای سیستمی بصورت عمده در جهت کسب سود می باشد در واقع تمامی سیستم ها دپارتمان ها و بخش ها سازماندهی می گردند تا به این هدف دست یابند بنابراین جمع آوری اطلاعات مالي منسجم و به ‌هنگام را مي‌توان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي به حساب آورد. چرا که باز خورد این اطلاعات نماینگر مجموعه‌ي عمليات سازمان‌ها و موسسات ياد ‌شده در قالب مقادير مالي است و زمينه‌هاي لازم براي كنترل و برنامه‌ريزي‌هاي مديريت را مهيا مي‌ نماید.

 

عملیات حسابداری :

 • ثبت اطلاعات سند به صورت يادداشت، موقت، بررسي شده و قطعی
 • ورود اطلاعات يك سند خاص با تاريخ‌هاي مختلف توسط كاربران متعدد به صورت همزمان و شماره‌گذاري اسناد به صورت خودكار
 • جستجوي اسناد بر اساس تمامي اطلاعات مندرج در سند
 • شناسايي اسناد ساير زیر سيستم‌ها به طور خودكار و به روز رسانی تغیِیرات سند اتوماتیک براي حفظ يكپارچگي
 • امکان کپی آرتیکل های مشابه از روی سندهای قبلی
 • تعریف ساختار حساب‌ها به صورت درخت‌واره‌ای
 • طبقه‌بندی حساب‌ها تا 8 سطح : گروه ، کل ، معین  ، معین دوم و معین سوم و 3 سطح تفصیلی
 • تعریف حساب‌های تفصیلی به شکل یگانه و مرتبط کردن یک حساب تفصیلی با حساب‌های معین مختلف
 • طبقه‌بندی حساب‌های معین در گروه‌بندی‌های متفاوت
 • طبقه‌‌‌بندی حساب‌‌‌های تفصیلی به صورت درخت‌واره
 • تعیین حقوق دسترسی به ازای هر حساب برای مشاهده‌ی کاربران مختلف

 

ارتباط با مالی انبار ، فروش ، خدمات پس از فروش ، خزانه داری و حقوق :

 • قطعی سازی رسید انبار و حواله انبار از نظر تعدادی
 • قطعی سازی اسناد ریالی و صدور رسید و حواله انبار
 • انبار گردانی و اصلاح موجودی ها
 • مرتب سازی اسناد انبار
 • انتقال حواله انبار به فروش
 • قیمت دار کردن اتوماتیک و دستی رسید انبار
 • قیمت دار کردن حواله های انبار
 • صدور اسناد فاکتور فروش و صدور فاکتور های برگشت از فروش
 • موجودی تعدادی و ریالی انبارها
 • مغایریت حواله های انبار و فروش
 • انبار گردانی انبار به صورت تعداد و سریالی

 

پردازش اسناد :

 • انتقال اسناد به صورت گروهی و استفاده از بازه تاریخی از یادداشت به موقت و بازگشت از موقت به قطعی
 • مرتب سازی اسناد و الویت بندی اسناد
 • بستن حساب ها و انتقال تفصیل ها
 • صدور اسناد کل برای دفاتر قانونی

 

تعاریف :

 • طبقه‌بندي حساب‌ها تا هشت سطح شامل گروه، كل، معين و دو سطح جزء و سه سطح شناور
 • تعریف شابلن برای ارتباط با سایر زیر سیستم ها
  •  رسید های انبار
  • حواله های  انبار
  • خرید و فروش
  • خدمات پس از فروش
  • تدارکات خارجی
  • تولید
 • تعریف کدهای پذیرش افراد، هزینه ها و اجرت تعمیرات و کد گروه های انبار مربوط به خدمات پس از فروش

 

 عملیات طی دوره و پایان دوره

 • ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده و قطعی
 • تعریف تعداد بررسی‌کنندگان اسناد حسابداری با توجه به ساختار سازمانی واحد مالی
 • آنالیز اطلاعات حساب‌ها به‌شکل اتوماتیک و دستی
 • صدور اعلامیه بدهکار/بستانکار برای طرف حساب‌ها
 • شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستم‌‌ها و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی
 • تعریف الگوی سند اتوماتیک برای اسناد پرکاربرد و تکراری
 • تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
 • جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
 • صدور اسناد تسعیر ارز، بستن حساب‌‌ها، تعدیل ماهیت حساب‌ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم
 • تهیه‌ی سند کل برای دوره‌های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی

 

گزارشات :

 • ارسال اطلاعات به قالب هایی همچون ( Excel, Word,  XML, PDF ) به منظور تجزیه و تحلیل‌‌های مالی مورد نظر کاربر
 • مرور حساب‌‌ها در تمامی سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب‌ها، اسناد حسابداری
 • گزارش‌‌های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی در قالب گزارش‌‌های جامع حسابداری
 • امکان تهیه گزارش از شماره پیگیری و اطلاعات ارزی همچون یک سطح حساب
 • تهیه‌ی گزارش‌های رایج در سیستم مالی به صورت استاندارد
 • تهیه‌ی گزارش‌های مقایسه‌ای
 • دریافت گزارش‌های لازم در مورد تجزیه‌ی سنی مطالبات
 • گزارشات مربوط به مرور حساب ها و گزارش ماتریسی
 • ترازهای کل ، معین و تفصیلی و جدول ماتریسی
 • انواع گزارش های حسابداری شناورهای تفصیلی ، سقف اعتبار ، دفاتر قانونی خلاف ماهیت ، گزارشات تحلیلی ، گزارشات سهم بری و افراد طرف حساب ... با فرمت های مختلف
 • گزارشات تکمیلی شامل دفتر روزنامه ،تجزیه سنی ، حساب های راکد ، تراز مقایسه ای نرخ ارز اطلاعاتی ، تسعیر ارزی و گزارش جامع و ..
 • گزارشات مربوط به تعاریف شامل کدهای مالی ، گروه های حساب و افراد طرف حساب